?

Log in

kunstwerkjes [entries|archive|friends|userinfo]
Kunstwerkjes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

foto [Jul. 10th, 2008|11:30 pm]
Kunstwerkjes

krokante_brok
Ik vond het wel leuke foto's om te posten :D het zijn uiteenlopende onderwerpen wel.

 
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Apr. 8th, 2007|09:36 am]
Kunstwerkjes

dreadlock_pussy
Ik ga hier weg
punt 1 omdat het hier nogal dood is en
punt 2 omdat ik blijkbaar niet interessant ben.

succes met de community verder :)
LinkLeave a comment

Life is flower [Mar. 1st, 2007|06:09 pm]
Kunstwerkjes
jazz_me_up
[Current Music |Silence is Sexy - Stories yet to come]


meer foto's op mijn LJ
Link1 comment|Leave a comment

Make my day [Feb. 17th, 2007|01:01 pm]
Kunstwerkjes
jazz_me_up
[Current Music |C-Mon & Kypski ft. Pete Philly - Make my day]


meer foto's van zonsopgang en zonsondergang op mijn LJ
LinkLeave a comment

Collages [Feb. 11th, 2007|03:51 pm]
Kunstwerkjes
jazz_me_up
[Current Mood |confusedconfused]
[Current Music |The Fratellis - Whistle for the choir]

collagesCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Feb. 11th, 2007|07:32 am]
Kunstwerkjes

liegbeesthallo! ik ben liegbeest, 19 en woon in amsterdam.
Link2 comments|Leave a comment

kiekjes [Feb. 11th, 2007|01:22 am]
Kunstwerkjes

conein
vooral de besjes (userpic) vind ik erg goed gelukt :-)


Link4 comments|Leave a comment

Elfje [Feb. 11th, 2007|01:06 am]
Kunstwerkjes

conein
[Current Mood |sleepysleepy]

Van mijn vader met de kerst een boek gekregen over "Elfen" schilder en teken technieken,
deze tekening gemaakt voor een vriendin met een deel natekenen en deel zelf getekend, met potlood, pen en softpastels
LinkLeave a comment

(no subject) [Feb. 10th, 2007|08:04 pm]
Kunstwerkjes

dreadlock_pussy

Hallo allemaal!

Ik had afgelopen week op school allerlei workshops.
Onder andere had ik een workshop graffiti en schilderen.
Helaas heb ik van mijn "kunstwerk" van graffiti alleen maar foto's op mijn mobiel, dus die kan ik niet laten zien, maar ik heb ook dingen geschilderd.

clickCollapse )
LinkLeave a comment

Little people [Feb. 10th, 2007|07:01 pm]
Kunstwerkjes
jazz_me_up
[Current Music |Kenny Wayne Sheppard - True Lies]en een filmpjeCollapse )

Leuk idee trouwens voor een community en hopelijk melden zich veel mensen aan! :-)
Link9 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]