?

Log in

Hallo allemaal! Ik had afgelopen week op school allerlei… - kunstwerkjes [entries|archive|friends|userinfo]
Kunstwerkjes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 10th, 2007|08:04 pm]
Kunstwerkjes

kunstwerkjes

[dreadlock_pussy]

Hallo allemaal!

Ik had afgelopen week op school allerlei workshops.
Onder andere had ik een workshop graffiti en schilderen.
Helaas heb ik van mijn "kunstwerk" van graffiti alleen maar foto's op mijn mobiel, dus die kan ik niet laten zien, maar ik heb ook dingen geschilderd.De workshop ging over abstract schilderen. Het was de bedoeling dat je een drieluik ging schilderen. Dit drieluik stond voor het verleden-heden en toekomst. Voor mijn opleiding kan ik dit later gebruiken in mijn werkveld. (ik doe SPH). Ik weet alleen niet zo goed wat mijn verleden-heden-toekomst is, in deze schilderijen :P
(En ik weet dat het 4 schilderijen zijn, maar nummer 1 heb ik gemaakt nadat ik klaar was met het drieluik!)
LinkReply